Voor Latijns-Amerika is duurzame energie de enigste oplossing stellen experts maar toch blijft het land met vragen en twijfels zitten. Want het land moet haar duurzame energie productie voor 2050 verdubbelt hebben en tevens hun uitstoot van CO2 terugbrengen.

Waterkracht energie kan afhankelijkheid grijze energie verkleinen

Latijns-Amerika heeft veel waterkracht centrales in de regio en is daarmee op energiegebied koploper qua groenste regio. Desondanks vraagt Latijns-Amerika zich af hoe duurzame energie vertaald kan worden naar de toenemende vraag uit het binnenland. De energieproductie is een strijd in relatie met de CO2 uitstoot in het land. De infrastructuur van Latijns-Amerika is reeds nog niet klaar voor een duurzame energie transitie.

Investeringen in fossiele brandstoffen zorgen voor hogere CO2 uitstoot

Het land investeert nog steeds in olie, kolen en aardgas die ervoor zorgen dat de CO2 uitstoot verhoogd. Uit een studie van van de IDB bleek juist dat er genoeg potentie is om uit duurzame bronnen energie op te wekken. Er hoeft maar 4% daarvan gebruikt te worden om in 2050 hun aandeel in duurzame energie te kunnen verdubbelen. Latijns-Amerika moet daarom haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verlagen.

Wanneer de afhankelijkheid niet verkleint worden en de CO2 uitstoot niet teruggedrongen word, dan zorgt dit weer voor een duurdere energieopwekking waarvan de kosten kunnen oplopen tot dik 90 biljoen dollar.

Bron:MO.be

Advertenties