Er is een onderzoek gedaan naar de verkoopprijzen van huizen die voorzien zijn van een zuinig energielabel zo schrijft Z24. De reden hiervoor kan zijn omdat er nog veel onduidelijkheden en problemen rondom het label zijn.

Wat als het energielabel negatieve gevolgen heeft voor de verkoop?

Een woningeigenaar vraagt zich in eerste instantie dan ook af of het zuinige energielabel positief of juist negatief kan uitpakken.  In het onderzoek dat gedaan werd door Calcasa werden prijzen per vierkante meter onderzocht. Bij een Energielabel A ging een woning weg voor gemiddeld €2200 per vierkante meter, maar een zeer onzuinig Energielabel G vekocht ook voor €2150 per vierkante meter. Het verschil blijkt dus nagenoeg nihil.

Overheid moet meer doen aan informatie omtrent energielabel

De overheid mag er dan op hameren dat woningeigenaren hun woningen verduurzamen maar voor de verkoop geeft het alsnog geen voordelen zoals altijd wel werd gedacht. Ook bleek dat van de verkochte woningen er 26% geen energielabel hadden. Wanneer er geen definitief energielabel komt dan loopt de woningeigenaar een risico een boete te moeten betalen.

Registratie’s energielabel gestegen sinds 2015

Vorig jaar had iets meer dan de helft van de woningen die verkocht waren een energielabel. Dit jaar is dat percentage al gemeten op 82% waarvan het gemiddelde over 2015 op 74% ligt. De Rekenkamer vraagt zich zelfs af of het energielabel effectief en betrouwbaar genoeg is, zij hebben het afgelopen jaar dit onderzocht en hadden kritiek op het falende energielabel. Zij vonden de mate waarin een woningeigenaar beeldmateriaal moest aanleveren om de energiezuinigheid van het huis te onderstrepen dan ook middelmatig tot slecht.

Meer toezicht nodig voor uitvoeren energielabel

De Rekenkamer vind dat er een verscherpt toezicht moet komen op energielabeldeskundigen waardoor bepaalde foto’s niet zomaar kunnen worden goedgekeurd. De ervaring leert ook dat een woningeigenaar weinig voelt voor het energielabel. Lees hier meer over hoe je een energielabel moet aanvragen.

Advertenties